Hilde Neutens

Dirigente

Hilde is leerkracht in het middelbaar onderwijs en heeft al meer dan 30 jaar koorervaring. Ze slaagt er in om op een bezielende wijze jongeren warm te maken voor het zingen en musiceren. Haar oase techniek heeft veel bijval. Naast zang heeft Hilde ook een diploma voordracht, toneel en expressie behaald aan het conservatorium. Ze…

Sara Breemersch

Hulpdirigente

De appel valt niet ver van de boom… Sara (23/08/1993) is de muzikale dochter van dirigente Hilde en heeft een passie voor muziek en zang. Sara geeft les aan het 3e leerjaar van de Vrije Basisschool Kantelberg in Sint-Kruis. Ze geeft ook ukelele, piano – en zangles. Ze behaalde haar diploma ‘musical’ aan Dka in…