Jeugdkoor Fioretti

Onze naam

Fioretti is de Italiaanse naam voor bloempjes. Er bestaat ook een boek ‘Fioretti’ met de legende over het leven van Franciscus van Assisi. Omdat het koor ontstond en verbonden is met de minderbroeders Kapucijnen vonden we dit een passende naam.
Ieder van ons is als een bloem die kan bloeien en samen vormen wij één mooie, muzikale ruiker! Met frisse, moderne liederen in het Nederlands, maar ook Engelstalig, Spaans of Afrikaans verhalen we een vreugdevolle, zingende boodschap.