Jeugdkoor Fioretti

Kalender

Het Fiorettikoor kijkt terug op ruim 40 jaar zingend vieren in de kerk van de minderbroeders kapucijnen. In de paaswake met het Fiorettikoor werd meegedeeld dat de gemeenschap van de kapucijnen op een paar jaar tijd te klein geworden is om het grote klooster te blijven bewonen en daarom zullen de paters in de nabije toekomst verhuizen.

Het Fiorettikoor wil graag blijven bestaan en bouwt verder aan een toekomst waarin muziek jongeren samenbrengt en het als groep een zingende boodschap kan blijven uitdragen. Het koor heeft via een filmpje en getuigenissenboek sterk geijverd voor het behoud van haar stekje en kan omwille van de jarenlange inzet blijvend gebruik maken van hun koorhuisje en de repetitiezaal met extra accommodatie.

Omwille van de nu nog wat onduidelijke situatie is nood aan overleg en hebben de paters kapucijnen ook beslist dat er geen vieringen zijn met Moederdag en Vaderdag..
Het al geplande gloednieuw meezing ‘kerstconcert' met Fioretti en Ingeborg Sergeant op zondag 23 december, 19 uur zal zeker kunnen plaatsvinden.